Kontakt

Slovensko kvitne, s.r.o.

Sídlo:      č.543, 913 21 Trenčianska Turná , Slovensko
IČO:        46 291 865
DIČ:        20 23 32 37 75
IČ DPH:  SK 20 23 32 37 75
 
Banka:    Tatra banka a.s.
Č. účtu:   2927898281 / 1100;   (IBAN:  SK5311000000002927898281)
SWIFT:   TATRSKBX
 
Výpis:      OrSR Trenčín
Oddiel:    Sro
Vložka:    24880/R
 
Zodpovedná osoba:   Vladimír ORAVEC, konateľ
mob.: +421 903 473 278
mail:  info@slovenskokvitne.sk
web: www.slovenskokvitne.sk