Terracottem

pôdny kondicionér

Komplexný pôdny kondicionér TerraCottem sa mieša so substrátom či pôdou pred výsadbou rastlín.
Zmes polymérov hydroabsorbentov, rastové prekurzory, rôzne druhy hnojív a vulkanická hornina tvoria základné jadro produktu. Synergický efekt všetkých, viac ako dvadsiatich, vzájomne vyvážených zložiek, sa výrazne prejaví v budovaní mohutnejšej koreňovej sústavy i celej nadzemnej časti rastliny. Veľká, až 50%-tná úspora vody pri polievaní, lepšie využitie hnojív, zvýšená vodná retenčná kapacita, vyššie percento ujatia, väčšia odolnosť rastlín. Viac kvetov, viac plodov, menej práce!    

 
 
História TerraCottemu V roku 1983 zahájil profesor Dr. Willem Van Cottem a tým laboratória rastlinnej morfológie, systematiky a ekológie na Univerzite v Gentu (Belgicko), výskumný program využívania menšieho množstva vody pri pestovaní rastlín v oblasti Sahelu v Afrike. V prvej fáze vyvinuli screeningovú metódu pozorovania a študovali vplyv širokého spektra materiálov (kakaové šlupky, kompost, hydroabsorbčné polyméry, rašelina, vermikulit, zeolit, vlákná z kokosových orechov, anorganické a organické hnojivá, bielkoviny, škroby, atď.) na rast rastlín, zvlášť i v vzájomnej kombinácií. Tým z Gentu zistil, že zmiešaním niektorých hydroabsorbentov, výživových látok a látok na podporu rastu koreňov, sa dosiahne lepšej zmesi na úpravu pôdy, ktorá následne dáva lepšie výsledky. Laboratórium rastlinnej morfológie, systematiky a ekológie dokázalo, že niektoré materiály sa vzájomne dopĺňajú, spoločne pozitívne pôsobia a poskytujú výhody smerujúce k skvalitneniu pôdy, teda ich spoločný účinok je rozhodne lepší, ako účinok jednotlivých zložiek použitých samostatne.   Veľké úsilie behom výskumu, vedeného prof. W.Van Cottemom, viedlo až k pôdnému kondicionéru TerraCottem, zmesi viac než dvadsiatich zložiek, ktoré spolupracujú na zlepšení podmienok rastu rastlín.
Konečne, po desiatich rokoch testovania, jednak v laboratóriu i v teréne, bola technológia úpravy a zlepšenia kvality pôdy komerčne celosvetovo dostupná. 
Oddelenie výskumu a vývoja (R&D department) spoločnosti vykonáva svoj vlastný výskum a vývoj v spolupráci s nezávislými výskumnými zariadeniami, ktoré garantujú svojim zákazníkom, že technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem zostáva v popredí tohto priemyslu.

 • Oddelnie výskumu a vývoja spoločnosti TerraCottem priebežne preveruje nové produkty, aby zlepšilo výkony pôdnych kondicionérov.
 • Tieto skúšky (bioscreening) prebiehajú v belgickej skúšobnej stanici pre okrasné rastliny v Destelbergene.
 • Sleduje sa rast rastlín, spotreba vody atď.. Všetky údaje sú štatisticky analyzované a podrobne spracované.
 • V priebehu niekoľkých rokov boli preverené stovky produktov.
 • Našim cieľom je mať naše produkty certifikované a osvedčené univezitami a nezávislými laboratóriami.
 • Našim cieľom je mať naše produkty certifikované a osvedčené univezitami a nezávislými laboratóriami – skúšobný trávnik na ihrisku Happy Golf, Waregem (Belgicko).
 • Našim cieľom je mať naše produkty certifikované a osvedčené univezitami a nezávislými laboratóriami – testovanie kvetín v belgickej experimentálnej stanici pre okrasné rastliny v Destelbegene.
 • Našim cieľom je mať naše produkty certifikované a osvedčené univezitami a nezávislými laboratóriami – diplomová práca, ILVO, Belgicko.
 • Naše technické znalosti sú predávané verejnosti prostredníctvom obchodného oddelenia – spoluorganizátora belgického Národného dňa trávy.
 • Technická pomoc: pred zahájením (odber vzoriek pôdy), počas ( projektového dozoru) a po ukončení projektu (následná kontrola).

Na zodpovedanie vašich otázok máme k dispozícií odborných pracovníkov.  
  
Pôdne kondicionéry TerraCottem sú patentovanou zmesou viac ako dvadsiatich  zložiek rôznych skupín, ktoré pomáhajú procesu rastu rastlín synergetickou cestou:

 • Rastové prekurzory hrajú dôležitú úlohu pri počiatočnej fáze rastu rastlín. Aktivujú proces predlžovania koreňových buniek a delenia, podporujú rast listov a produkciu biomasy, podporujú rast koreňov do hĺbky aj v období sucha.
 • Zosieťované hydroabsorbery polymérov z akrylamidovej a akrylovej kyseliny, čiastočne neutralizovanej soľami draslíka a amoniaku, absorbujú a zadržiavajú vodu v koreňovej zóne, ktorá by sa bežne odparila, alebo odtiekla. Hydroabsorbenty polymérov optimazujú vodné zdroje a redujkujú objem a frekvenciu potrebného polievania rastlín až o 50%. Zadržaná voda je potom uchovávaná pre potreby rastlín podľa ich potreby na oveľa dlhšiu dobu.
 • Starostlivo vyberané hnojivá, založených na makro a mikroprvkoch, poskytujú rastlinám vyvážené živiny.
 • Prepravný materiál obsiahnutý v TerraCotteme je cielene vybraný pre jeho chemicko – fyzikálne vlastnosti (KVK; WRC; atď.) a taktiež pre jeho výraznú podporu homogénneho rozmiestnenia všetkých obsiahnutých častíc.  
 • TerraCottem pôsobí v koreňovej zóne - musí byť zmiešaný so zeminou.
 • TerraCottem sa aktivuje zavlažením rastlín.
 • Hydroabsorbenty absorbujú vodu i hnojivá.
 • Rastové prekurzory podporia rast vlásočnicových koreňov, ktoré prerastú dovnútra hydroabsorbentu a z neho čerpajú potrebnú vodu a živiny.
 • Technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem bola akreditovaná systémom Smart approved watermark.
 • Technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem bola ocenená značkou Waterwise Marque in recognition za svoj podiel na redukcii v používaní vody.
 • Pôvodná technológia  pôdnych kondicionérov TerraCottem  sa komerčne začala prezentovať ako TerraCottem Universal. TerraCottem Complement je doplnkovým výrobkom pre aplikáciu v kvetinových záhonoch a záhradníctve. TerraCottem Turf bol vyvinutý na dosiahnutie zdravých trávnikov vysokej kvality s celou radou výhod. Pre arboristov a lesné hospodárstvo bol vyvinutý TerraCottem Arbor.
 • Nechajte Vaše rastliny bojovať po boku s TerraCottem!

TerraCottem Universal
TerraCottem Univerzal je tým „originálom“, ktorým to všetko pred 22 rokmi začalo. Tento produkt sa však neustále vyvíja. Postupne sa vylepšujú všetky jeho prvky ako hydroabsorbery, hnojivá a prepravný materiál, aby sa zlepšil rast koreňov i celých rastlín za súčasného znižovania nákladov. Je to stále ten TerraCottem, ktorý sa využíva vo väčšine aplikácií, ako napr. výsadba stromov, kríkov, zalesňovaní, pri budovaní letničkových a trvalkových záhonoch, strešných záhradách, záhradníctve či v substrátoch  pre črepníkové rastliny. 
 
Aplikácie

 • Výsadba stromov a kríkov
 • Zalesňovanie a obnova pôdy
 • Kvetinové záhony, kríky, strešné záhrady atd.
 • Okenné truhlíky, závesné kvetináče a kontajnéry
 • Záhradníctvo
 • Poľohospodárstvo

 
Kedy aplikovať?

 • Pri výsadbe, alebo tesne pred výsevom.

Ako často aplikovať?

 • Stačí iba raz.

Výhody

 • Zdravšie rastliny a vyššia úroda
 • Vyšší pomer prežiteľnosti rastlín
 • Zvýšená vodná retenčná kapacita
 • Úspory na vode až 50%
 • Silnejší a hlbší rozvoj koreňovej sústavy
 • Rýchlejšie a rovnomernejšie založenie zelene
 • Väčšia odolnosť voči stresu zo sucha a chorobám
 • Lepšie využitie hnojív
 • Umožňuje rast rastlinám v degradovaných, zasolených či neúrodných pôdach
 • Je to suchá, práškovito granulovaná zmes zosieťovaných hydroabsorbentov polymérov, rastových prekurzorov a lávy, obohatená o rozpustné a postupne uvolňujúce sa  syntetické dusikaté hnojivá.
 • Výrobok má absorbčnú kapacitu 4500g H2O/100g destilovanej vody podľa analytickej metódy CEN EN 13041, pričom viac ako 95% vody zadržanej v hydroabsorbentoch je prístupnej rastlinám.
 • TerraCottem Universal je dostupný v 20kg vreciach, 10kg vedrách a 5kg vedrách
 • Pre záhradkárov, ktorí chcú použiť TerraCottem Univezal pri výsadbe stromov, alebo kríkov, zeleniny či pri zakladní trávnikov, doporučujeme 750g dózu.
 • GreenGun, alebo „zelená pištoľ“, bola špeciálne vytvorená na aplikáciu TerraCottem Universal presne tam, kam TerraCottem Univerzal patrí – ku koreňom rastlín.
 • Neaplikujte TerraCottem Univerzal samostatne na dno výsadbovej jamy, ani na povrch pôdy vysadenej rastliny. Rovnomerne premiešajte TerraCottem Universal so zeminou ešte pred výsadbou a až potom vysádzajte rastliny do tejto zmesi.

 
TerraCottem Complement
 
TerraCottem Complement je špeciálne určený pre aplikáciu do kvetinových záhonov a k plodinám, ktoré boli sezónu predtým ošetrené našim pôdnym kondicionérom „Universal“.  TerraCottem Complement bol vytvorený na doplnenie zložiek, ktoré boli spotrebované rastlinami v predchádzajúcej sezóne a taktiež doplní straty časti hydroabsorberov  spôsobené vytiahnutím plodin, alebo jednoročiek z pôdy. Vďaka aplikácii TerraCottem Complement zostanú živiny a vodná retenčná kapacita v optimálnej úrovni.
 
Aplikácia
 

TerraCottem Complement aplikujte pri výsadbe v miestach, kde bol predchádzajúcu sezónu použitý náš pôdny kondicionér „Universal“.

 • Plodiny (poľnohospodárstvo, záhradníctvo)
 • Kvetinové záhony

 
Kedy aplikovať?

 • Raz za sezónu pri výsadbe, alebo tesne pred výsevom

Výhody

 • Zdravšie rastliny a vyššia úroda
 • Vyššia ujímavosť rastlín
 • Skorší zber úrody
 • Zvýšená retenčná kapacita pôdy
 • Úspora na vode
 • Rýchlejšie a rovnomernejšie založenie záhonu
 • Silnejší a hlbší rozvoj koreňovej sústavy
 • Lepšie využitie hnojív
 • Vyššia odolnosť voči suchu a chorobám rastlín  
 • Nedávajte TerraCottem Complement na dno výsadbovej jamy ani na povrch pôdy vysadenej rastliny. Pred samotnou výsadbou rovnomerne premiešajte TerraCottem Complement so zeminou a až potom vysádzajte rastliny do tejto zmesi.
 • Je to suchá, práškovito granulovaná zmes zosieťovaných hydroabsorbentov polymérov, rastových prekurzorov a lávy, obohatená o rozpustné a postupne uvolňujúce sa syntetické dusikaté hnojivá.
 • Výrobok má absorbčnú kapacitu 450g H2O/100g destilovanej vody podľa analytickej metódy CEN EN 13041, pričom viac ako 95% vody zadržanej v hydroabsorbentoch je prístupnej rastlinám.

 
TerraCottem Turf
TerraCottem Turf je taktiež založený na pripncípe TerraCottemu. Obsahuje naviac zeolit, 100% prírodný vulkanický minerál, ktorý pomáha zvyšovať úrodnosť pôdy zadržiavať vodu. Prínosy tohto produktu sú ďalej podporené začlenením špecifických trávnych hnojív a huminiových kyselín, ktoré majú pozitívny vplyv na schopnosť zadržiavať vodu, štruktúru pôdy a jej mikrobiologickú aktivitu. Toto všetko podporí rast koreňov čím sa zlepší celková kvalita trávnika a realizovaná plocha môže skôr zatrávnená - funkčná.
 
Kedy aplikovať?

 • Pred siatím, alebo položením trávneho drnu.

Frekvencia aplikácie

 • Iba raz.

Stroje potrebné pre aplikáciu.

 • Rozmetadlo hnojív (preferuje sa sypací typ) a rotavátor

Benefity

 • Zvýšená vodná retenčná kapacita pôdy
 • Úspora vody až 50%
 • Zvýšená hodnota CEC
 • Obmedzené vyplavovanie živín
 • Zvýšená ujímavosť semien
 • Silnejší a hlbší rozvoj koreňov
 • Zvýšená mikrobiologická aktivita
 • Väčšia odolnosť voči chorobám a stresu zo sucha  
 • Nedávajte TerraCottem Turf na dno ani na povrch koreňovej zóny. Zmiešajte TerraCottem Turf so substrátom rovnomerne v celej koreňovej zóne pred siatím, alebo pokládkou trávneho drnu.
 • Výrobok je suchá, práškovito granulovaná zmes zosieťovaných hydroabsorbentov polymérov, rastových prekurzorov, huminových kyselín a zeolitu obohateného NPK hnojivom a horčíkom
 • Výrobok má absorbčnú kapacitu 4000g H2O/100g destilovanej vody podľa analytickej metódy CEN EN 13041, pričom viac ako 95% vody zadržanej v hydroabsorbentoch je prístupnej rastlinám.

   
TerraCottem Arbor
TerraCottem Arbor – náš najnovší pôdny kondicionér – bol špeciálne vyvinutý na sadenie stromov a kríkov. Hlavnou súčasťou tohto nového zloženia sú polyakrylové polyméry novej generácie (PA). Zahŕňajú huminové kyseliny, ktoré sú dôležité pre ďalšie zvýšenie schopnosti zadržiavať vodu, zlepšujú štruktúru pôdy i mikrobiálnu aktivitu. TerraCottem Arbor navyše obsahuje špecifické hnojivá pre stromy a kríky (s predĺženou životnosťou až 12 mesiacov), vyvážené hnojivá pre počiatočné rýchle založenie a taktiež syntetické dusikaté hnijivo. Toto všetko zjednodušuje počiatočnú aklimatizáciu stromov a kríkov v mieste výsadby. Následne sa podporí rast koreňov, čím sa zároveň zvyšuje  prežiteľnosť rastlín. Takto TerraCottem Arbor výrazne pomáha znižovať náklady na dosadzovanie neujatých stromov a kríkov. 
 
Aplikácia

 • Výsadba stromov a kríkov

Kedy aplikovať?

 • Pri sadení.

Frekvencia aplikácie

 • Iba raz.

 
Výhody

 • Zdravšie rastliny a vyššie výnosy
 • Zvýšená miera prežiteľosti
 • Zvýšená vodná retenčná  kapacita pôdy
 • Úspora vody až 50%
 • Silnejší a hlbší rozvoj koreňov
 • Rýchlejšie a rovnomernejšie založenie rastlín
 • Väčšia odolnosť voči chorobám a stresu zo sucha
 • Lepšie využitie hnojív
 • Umožňuje rast rastlín v degradovaných, zasolených, alebo neúrodných pôdach  
 • TerraCottem Arbor bol vyvinutý v rámci európskeho projektu SustAffor
 • Produkt je suchá, práškovito granulovaná zmes zosieťovaných hydroabsorberov polymérov, rastových prekurzorov a vulkanickej horniny obohatenej o ozpustné a pomaly sa uvolňujúce syntetické dusikaté hnojivo a huminové kyseliny
 • Výrobok má absorbčnú kapacitu 4500g H2O/100g destilovanej vody podľa analytickej metódy CEN EN 13041, pričom viac ako 95% vody zadržanej v hydroabsorbentoch je prístupnej rastlinám.
 • TerraCottem Arbor je dostupný v 20 kg vreciach.
 • Nedávajte TerraCottem Arbor na dno výsadbovej jamy ani na povrch pôdy vysadeného stromu či kríka. Pred samotnou výsadbou rovnomerne zmiešajte TerraCottem Arbor so substrátom a až do tejto zmesi následne vysádzajte.

Tree & Shrub Planting

 • TerraCottem Universal pri sadení stromov a kríkov

 
Dajte vašim stromom šancu bojovať…
 

Je oveľa náročnejšie a nákladnejšie nahradiť celý strom, než vykonať potrebné opatrenia pred jeho samotnou výsadbou.
Či už sa jedná o mladý, alebo už prijatý strom, výsadba s TerraCottem Universal zvyšuje mieru prežiteľnosti stromov, zlepšuje rast rastlín, odolnosť voči vodnému stresu a umožňuje rast rastlín v degradovaných, zasolených či inak nerentabilných pôdach.

Containers
 

Kontejnery
Technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem zaistí, že vaše rastliny a kvety budú vyzerať nádherne počas celej sezóny.
Viac kvetov počas dlhšej doby, obmedzené vädnutie, úspora vody až 50% vďaka zapraveniu TerraCottem Univerzal do závesných košov, kontajnerov a kvetinových sôch.

Flower Beds

 • TerraCottem Universal a TerraCottem Complement v kvetinových záhonoch.

Technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem šetrí peniaze, vodu i prácu a to v plnej miere spĺňa požiadavky schémy verejnej výsadby.
Ako uviedol Matt Wakefield, riaditeľ pre rozvoj záhradníctva vo Fareham Borough, „TerraCottem má výrazný účinok na zníženie stresu rastlín a následne vedie k zníženiu zavlažovania. V závislosti na lokalite to môže byť až tretina. Je to prínos pre princípy pestovania a záhradníckej praxe“.
Plánujte s pôdnym kondicionérom TerraCottem a nechajte Vaše rastliny kvitnúť.

 
Roof Gardens

 • TerraCottem Universal na strešných záhradách

TerraCottem zvyšuje vodnú a živinovú kapacitu pôdy, zvyšuje odolnosť rastlín proti extrémnym podmienkam čo umožňuje použitie širšieho spektra rastlín.
Strešná záhrada je väčšinou záhrada umiestnená na neobvyklom mieste, často s obmedzeným prístupom, kde rastlinám chýba výživná pôda. Rastliny na strechách, balkónoch (kvetináčoch) a stenách (zelené strechy) sú všeobecne konfrontované s malým objemom substrátu, ktorý potrebuje značné množstvo vody a živín.
Vďaka tomu, že TerraCottem Universal je súčasťou rastového média, zlepšuje sa rast rastlín, rovnako, ako aj kapacita substrátu pre vodu a živiny.  Toto všetko zvyšuje mieru prežiteľnosti a pomáha udržať zdravé rastliny.
 
Lawns
TerraCottem Universal a TerraCottem Turf na trávnikoch
 
Pre silnejší a zdravší trávnik...
Aplikujte v prípravnej fáze, či už pred siatím, alebo pokládkou trávnych kobercov, TerraCottem Turf. Podporuje rýchlejšie a lepšie klíčenie ako aj zapojenie celej realizovanej plochy. Tak, ako váš trávnik rastie, hnojivá, humáty a prírodné rastové prekurzory TerraCottemu podporujú silnejší a hlbší rozvoj koreňov. Naviac polyméry TerraCottemu obklopujú korene vodou, udržujú optimálnu úroveň medzi zavlažovaním a dažďovými zrážkami. Všetky zložky spoločne fungujú ako pôdny kondicionér a vytvárajú tak zdravú, bohato mikrobiálnu pôdu  – výsledkom je perfektný trávnik.
Vďaka pôdnemu kondicionéru TerraCottem môže byť pozorovanie rastu trávy zábavné.
 
Sports Turf

 • TerraCottem Turf na športových trávníkoch.

Pre silnější, zdravší trávnik a víťazný povrch…
Aplikujte v prípravnej fáze, či už pred siatím, alebo pokládkou trávnych kobercov, TerraCottem Turf. Podporuje rýchlejšie a lepšie klíčenie ako aj zapojenie celej realizovanej plochy. Tak, ako váš trávnik rastie, hnojivá, humáty a prírodné rastové prekurzory TerraCottemu podporujú silnejší a hlbší rozvoj koreňov. Naviac polyméry TerraCottemu obklopujú korene vodou, udržujú optimálnu úroveň medzi zavlažovaním a dažďovými zrážkami. Všetky zložky spoločne fungujú ako pôdny kondicionér a vytvárajú tak zdravú, bohato mikrobiálnu pôdu  – výsledkom je perfektný trávnik.

Master thesis L. Nachtergaele
Diplomová práce L. Nachtergaeleho
Kluby, ktoré trénujú na prírodných plochách, túžia po kvalitnej hracej ploche. Kvalita ihriska závisí na tom, ako je táto plocha založená a udržiavaná, čo závisí od rozpočtu. Pôdne kondicionéry sa často pridávajú do hornej vrstvy pre zvýšenie určitých fyzikálnych, biologických a / alebo chemických vlastností pôdy.
Cieľom tejto diplomovej práce Lennerta Nachtergaeleho boli tri body:

 1. Mapovať rad pôdnych kondicionérov dostupných na trhu  a vypísať ich proklamované výhody a príslušné náklady.
 1. Študovať vplyv týchto pôdnych kondicionérov na rast trávy v skleníkových podmienkach.
 1. Prepojiť pozorované prínosy pôdnych kondicionérov s cenou za jednotku, aplikačnou sadzbou a celkovým rozpočtom potrebným pri realizácií športových trávnikoch.

Pôdny kondicionér TerraCottem Turf bol taktiež zahrnutý do výskumnej práce a dosiahol najlepšie výsledky. Tento dokument zhrnul závery uvedenej výskumnej práce:

 • Záver diplomovej práce: „Vhodnosť potenciálnych pôdnych kondicionérov v oblasti športu“
 • 28 August 2015 – Založenie pokusu
 • 15 September 2015 – Klíčenie trávy
 • 23 September 2015 – Prvné kosenie
 • 4 January 2016 – Vzorkovanie koreňov
 • Dokončené!
 • TerraCottem Turf skóroval nejlepšie.

Viac informacií na info@terracottem.com

Golf
TerraCottem Turf na golfe
 
Pre silnější, pevnejší a víťazný  povrch….
Aplikujte v prípravnej fáze, či už pred siatím, alebo pokládkou trávnych kobercov, TerraCottem Turf. Podporuje rýchlejšie a lepšie klíčenie ako aj zapojenie celej realizovanej plochy. Tak, ako váš trávnik rastie, hnojivá, humáty a prírodné rastové prekurzory TerraCottemu podporujú silnejší a hlbší rozvoj koreňov. Naviac polyméry TerraCottemu obklopujú korene vodou, udržujú optimálnu úroveň medzi zavlažovaním a dažďovými zrážkami. Všetky zložky spoločne fungujú ako pôdny kondicionér a vytvárajú tak zdravú, bohato mikrobiálnu pôdu  – výsledkom je perfektný trávnik.
Aplikujte v prípravnej fáze, či už pred siatím, alebo pokládkou trávnych kobercov, TerraCottem Turf. Podporuje rýchlejšie a lepšie klíčenie ako aj zapojenie celej realizovanej plochy. Tak, ako váš trávnik rastie, hnojivá, humáty a prírodné rastové prekurzory TerraCottemu podporujú silnejší a hlbší rozvoj koreňov. Naviac polyméry TerraCottemu obklopujú korene vodou, udržujú optimálnu úroveň medzi zavlažovaním a dažďovými zrážkami. Všetky zložky spoločne fungujú ako pôdny kondicionér a vytvárajú tak zdravú, bohato mikrobiálnu pôdu  – výsledkom je perfektný trávnik.
TerraCottem bvba je členom asociáce "Greenkeepers" Belgie ".
 
 
Horticulture / Agriculture
 
Záhradníctvo / poľnohospodárstvo
TerraCottem Universal & TerraCottem Complement v zahradníctve a poľnohospodárstve
Začlenenie technológie pôdneho kondicionéru TerraCottem do pôdy, alebo pestovateľského prostredia, zvyšuje vodnú a živinovú kapacitu zeminy, podporuje rast rastlín, vedie ku skoršiemu zberu úrody, umožňuje pestovanie v degradovaných a zlých pôdach a zároveň znižuje zavlažovanie o 50%.
  
F.A.Q.

 • Najčastejšie kladené otázky týkajúce se technických tém

Tieto otázky sú zoradené tak, aby sa všeobecne lepšie porozumelo našej technológií pôdnych kondicionérov a prípravkov na zlepšenie kvality pôdy.
 
Polyméry

 • Sú všetky výrobky obsahujúce hydroabsorbenty polymérov v podstate rovnaké? (tiež máme ako hydrogely, alebo superabsorbenty)

Omyl – i keď z vonkajšieho pohľadu môže jeden hydrosorbčný polymér vyzerať ako iný, ale ich chemická a fyzikálna štruktúra siete a zvlášť hustota prepojenia môže byť značne odlišná. Toto ovplivňuje absorbciu, schopnosť ukladania i uvolňovania svojho obsahu. Určuje ich toxicitu, životnosť a vhodnosť pre použitia pri pestovaní rastlín.  Je potrebné venovať zvýšenú pozornosť tomu, že veľa hydroabsorbentov je bázou sodíku ( sodné soli polyakrylovej kyseliny, niekedy označovanej ako polyakrylát sodný, alebo PAA),  vyrobených hlavne pre použitie v detských plienkach a iných sanitárnych prípravkoch, používajúcich sa ako flokulanty a chemické látky k likvidácii kvapalného odpadu. Práve toto ich robí nevhodnými pre použitie na pestovanie rastlín, alebo do trávnikov.
Bohužiaľ niektoré z týchto produktov sú prebaľované a predávané na použitie v záhradníctve. Iba polyméry, ktorých základom  sú soli draslíka a/alebo amoniaku, sú vhodné na poľnohospodárske a záhradnícke účely.
Ďalej, technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem jednoducho obsahuje také hydroabsorbenty, ktoré preukázali najlepšie výsledky pri raste rastlín i úspore vody. Skúšky boli realizované v nezávislých štúdiách, ktoré vykonáva TerraCottem a/alebo v mene TerraCottem.

 • Tak aký je rozdiel medzi pôdnym kondicionérom TerraCottem a ostatnými výrobkami používajúcimi hydroabsorbčnú technológiu?

Roky testovania na univerzite v Gente a nezávislé laboratóriá ukazujú, že najlepšie výsledky v rámci rady polymérov pre rast raslín a účinnosti využitia vody, boli dosiahnuté so starostlivo vyváženým zložením hydroabsorbentov, zložiek živín a zložiek stimulujúcich rast. Každá súčasť TerraCottem má svoj pozitívny vplyv na rast, ale je to predovšetkým synergický efekt všetkých, vedecky vyvážených zložiek produktu, ktorý činí technológiu pôdnych kondicionérov TerraCottem takou jedinečnou a úspešnou.
Vďaka plnej podpore medzinárodne uznávanej univerzity a skúsenostiam spojenými s jeho počiatočným využitím v humanitárnych projektoch Organizácie spojených národov a ďalších humanitárnych projektov, ako aj zákazníckej základne na piatich kontinentoch, ktorá zahŕňa špičkových odborníkov na relevantných trhoch, je prednosťou technológie pôdneho kondicionéra TerraCottem predovšetkým dôveryhodnosť.
TerraCottem nevyrába pre iné značky. Kvalitu a účinnosť technológie pôdnych kondicionérov TerraCottem nájdete iba pod značkou TerraCottem.
 
Dostupnosť vody

 • Čím vyššia je schopnosť zadržiavať vodu, tým viac vody bude k dispozícii rastlinám?

Chyba – vodná retenčná kapacita neni nutne relevantná z hľadiska výkonu, pretože vysoká kapacita zadržiavania vody nemusí nutne znamenať vysokú dostupnosť vody. Zatiaľ čo väčšina hydroabsorbentov polymérov (primárne vyrábaných na výrobu plienok a sanitárnych výrobkov) môže absorbovať aj stonásobok vlastnej hmotnosti, sú pri tom navrhnuté tak, aby nevratne viazali vlhkosť a tak súťažia s koreňami rastlín o rovnakú vodu. V dôsledku toho nie je rastline k dispozící žiadna voda. Navyše nie je schopnosť zadržovať absolútna. Čím vyššia je hladina minerálov, alebo nečistôt, tým nižšia je vodná retenčná kapacita. Dokonca i pri rovnakej kvalite vody, keď sa zapraví do zeme, kapacita zadržiavania vody sa znižuje.

 • Všetka voda absorbovaná každým hydrosorbentom polyméru je k dispozícii rastlinám?

Chyba – Veľa hydroabsorbentov polymérov nemá schopnosť uvolniť vodu, ktorú absorbujú, pre potreby rastlín a pokiaľ je rastlinám k dispozícií, môže sa  tak stať iba na krátku dobu. Avšak viac ako 95% vody absorobavnej v hydrogeloch TerraCottem je k dispozícií rastlinám na dlhšiu dobu.

 • Musia korene rastlín súťažiť s hydroabsorbentami polymérov prítomnými v pôdnom kondicionéri  TerraCottem o rovnakú  vodu?

Chyba – hydroabsorbenty polymérov v zmesi TerraCottem, boli vyberané, mimochodom, pre svoju výbornú schopnosť absorbovať, zadržiavať a potom sprístupniť vodu koreňom raslín. Hydrogely, obsiahnuté v TerraCottem, majú absorbčné napätie, ktoré umožňuje koreňom rastlín odoberať vodu podľa svojej potreby. Toto napätie ale zaistí, aby hydrogely zostali vlhké na dlhú dobu a neboli vysušené okolitou pôdou.
Hnojivá

 • Absorbujú pôdne kondicionéry TerraCottem hnojivá rozpustné vo vode?

Áno - Pôdne kondicionéry TerraCottem môžu absorbovať a udržať hnojivá pridané do rastového média.

 • Poškodí, alebo zničí produkt soli a produkty chelatovaného železa pridané do pôdy ošetrenej technológiou TerraCottem?

Soli, hnojivá a minerály neznižujú životnosť žiadneho z pôdnych kondicionérov TerraCottem, ale majú vplyv na jeho vodnú retenčnú kapacitu.

 • Ako pôsobí technológia pôdneho kondicionéra TerraCottem na zníženie úrovne salinity a nečistôt v pôde a vo vode?

Vzhľadom na chemické zloženie zosieťovaných hydroabsorbentov polymérov, ktoré sú čiastočne neutralizované soľou draslíka a amoniaku, je uprednostená absorbcia iontov K+ pre Na+. To vedie k nižej úrovni slanosti vody vo vnútri polymérov, takto ponúkajú koreňom rastliny lepšie rastové prostredie.

 • Môže technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem podporiť vznik hniloby koreňov?

Chyba – Koreňová hniloba je často spôsobená prebytkom vody v pôde, kde chudobná štruktúra pôdy bráni tomu, aby voda bola odčerpávaná, alebo bola účinne využívaná rastlinou. Takáto pôda obmedzuje, alebo zabraňuje cirkulácií kyslíka, čo spôsobuje zadusenie koreňov.
V pôde ošetrenej pôdnym kondicionérom TerraCottem je voda absorbovaná produktom a nie je voľná - je obsiahnutá v hydrosorbčných zložkách a uvoľňuje sa iba podľa potreby rastlín. Pretože rastliny absorbujú iba vodu, ktorú potrebujú, zvyšok zostáva v polyméroch. Tieto nabobtnalé častice sa zväčšujú a tým prevzdušňujú rastové médium, čím sa znižuje zhutnenie pôdy a tým aj hniloba koreňov.
 

 • Prečo sú niektoré z hydroabsorpčných komponentov viditeľné na povrchu pôdy po prvom zavlažovaní a ako dlho tam zostanú?

Pokiaľ sú pôdne kondicionéry TerraCottem dôklane premiešané s pôdou, alebo rastovým médiom v koreňovej zóne, na povrchu bude vidieť iba niekoľko častíc. Pri styku s ultrafialovým svetlom (slnečným svetlom) sa však tieto zostávajúce čstice rozpadnú a zmiznú behom niekoľkých dní.

 • Kedy má byť pôdny kondicionér TerraCottem aplikovaný?

Pri výsadbe, alebo tesne pred výsevom, alebo položením trávneho koberca. Musí byť zapracovaný do pôdy, do hĺbky 20 cm.

 • Môže byť technológia pôdneho kondicionéra TerraCottem použitá v spojení s inými produktami a technikami?

 
Áno – Spločnosť TerraCottem nevie o žiadnom pôdnom prípravku, technike, alebo produkte, (napr. vykurovanie podlužia, geotextílie, Desso GrassMaster, SubAir, atď.), ktorý nie je zlúčiteľný s požitím pôdneho kondicionéru TerraCottem. Naše výrobky sa často používajú k doplneniu účinku iných výrobkov a techník.

 • Technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem nemôže byť použitá na miestach ošetrených pesticídmi a herbicídmi.

Chyba – Hydroabsorbčné zložky použité v TerraCottem môžu absorbovať iba kationty a anionty s malým obsahom iontov. Väčšina organických pesticídov a herbicídov na bázi benzenu (rovnako, ako uhľovodíky, alkohol a ďalšie organické rozpúšťadlá) nemôžu preniknúť do štruktúry polyméru kvôli ich výrazne vyššiemu molekulovému objemu ( skúste sami pridať alkohol do lyžice zmesi Terracottem a zistiť, čo sa bude diať). Z týchto dôvodov sa väčšina organických pesticídov a herbicídov na bázi benzenu, môže používať v miestach  ošetrenými pôdnym kondicionérom TerraCottem bez negatívnych účinkov.

 • Ako často by mali byť plochy ošetrené technológiou pôdnych kondicionérov TerraCottem hnojené a zavlažované?

Bežné typy a dávky hnojív, ako aj závlahy, by sa mali používať v oblastiach ošetrenými technológiou pôdnych kondicionérov TerraCottem na základe odporúčania projektového manažéra, architekta, alebo konzultanta. Po vysadení rastlín či založení trávnika, môžeme obmedziť zalvlažovanie a hnojenie. Po následnom vyhodnotení nájsť najúčinnejšie dávkovanie. Zákazníci spoločnosti TerraCottem opakovane hlásia významné zníženie zavlažovania (až o 50%) a hnojenia (až o 40%), čo bolo taktiež preukázané nezávislými univerzitami a laboratóriami.

 • Akej úspory je možné dosiahnuť vďaka začleneniu technológie pôdnych kondicionérov TerraCottem do rastových médií?
 • Náklady a vstupy: Klienti používajúci technológie pôdnych kondicionérov TerraCottem uvádzajú úsporu vody medzi 40 – 75% a úsporu na hnojivách medi 20 – 60 %.
 • Náklady na údržbu: Náklady na čas, prácu a prácu spojenou s náhradnými výsadbami, ako aj s údržbou miest ošetrených technológiou pôdnych kondicionérov TerraCottem, sú o 25 – 75% nižšie, ako na miestach, ktoré neboli týmto produktom ošetrené vôbec.
 • Náklady na náhradné výsadby: Pôdny kondicionér TerraCottem umožňuje zníženie úmrtnosti rastlín o 20 –100%.
 • V chladnejších oblastiach môžu polyméry zmrznúť. Spôsobuje toto nejaké problémy?

 
Chyba – Polyméry TerraCottem zmrznú pri teplote – 2°C. Zamrznutie pôdneho kondicionéru TerraCottem nemá žiaden škodlivý vplyv na tento produkt, ošetrenú pôdu, alebo rastliny. Vzhľadom k tomu, že polyméry TerraCottem zamŕzajú pri nižších teplotách než voda v pôde, voda v nich zostáva k dispozícií i pri nižších teplortách a po dlhšiu dobu, čo môže predĺžiť dobu rastu až niekoľko týždňov.
 

 • Čo by sa malo urobiť so zeminou ošetrenou technológiou TerraCottem po jej použití (napr. pôda z črepníkov a kontajnerov, ktoré boli presadené)?

Pôda, ošetrená technológiou TerraCottem, využíva prínosy produktu veľa rokov. Túto zmes po sezóne môžete pridať do kompostu (napr. k odumretým kvetom, rastlinám, listom, ....). Kompostovanú pôdu môžete následne použiť v okrasných záhonoch, záhradách a ďaších krajinárskych oblastiach nasledujúcu sezónu. Komponenty, ktoré rastliny spotrebovali behom prdchádzajúcej vegetačnej sezóny, je možné doplniť priadním novej dávky TerraCottemu.
 

 • Sú bezpečné všetky hydroabsorbenty pri pestovaní rastlín?

Chyba – Hydroabsorbenty polymérov obsahujú určité množstvo monomerných zbytkov z výrobného procesu. Hydroabsorbent (ko) polymér nemôže uvolňovať škodlivé polyméry behom prirodzených daegratačných procesov. Behom výrobného procesu sa môže stať, že nie všetky monoméry sa prevedú na tieto stabilné polyméry. Všetky pôdne kondicionéry TerraCottem majú extrémne nízke obsahy monomérov (akryamid ,0006% w/w; kyselina akrylová 0,0023% w/w), čo je pod prahovou hodnotou popísanou v smernici EU 1999/45/EG (článok 3, kapitola 3): Akrylamid <0,1% w / w; Kyselina akrylová <1% w / w.. Tieto úrovne sú sledované jednak interne, jednak externe. Avšak na trhu je možné nájsť polyméry, ktoré nemajú tieto bezpečnostné úrovne a preto nie sú vhodné na pestovanie rastlín.
Polyméry bežne obsiahnuté v TerraCottem sú zosieťoavné polyméry. Sú vyňaté z registrácie podľa nariadenia REACH. Suroviny a monoméry používané na výrobu týchto polymérov sú predregistrované a následne registrované podľa ich hmotnosti. Naviac, ani látky na zozname SVHC (Zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy), ani látky z tzv. zoznamu kandidátov, nie sú  v súčasnej podobe používané pri výrobe.

 • Je polyakrylamid toxický?

Niektoré hydroabsorbenty polymérov prítomných v produtoch TerraCottem sú zosieťované kopolyméry polyakrylamidu a polyakrylátu. Polyarylamid nie je toxický, ale nepolymerizovaný akrylamid je, pretože akrylamidový monomér je neurotoxín. Výrobky , ktoré majú vysoký obsah zvyškov monomérov akrylamidu, by preto mohli byť znepokojivé. Avšak hydroabsorbenty kopolymérov TerraCottem sa vyrábajú a vyberajú tak, že zvyšky monomérov po výrobe sú zanedbateľné a zaručujú, že sú značne pod hladinou nebezpečných úrovní stanovených vládnymi agentúrami na celom svete. Akonáhle je akrylamid uzatvorený v kopolymére, je chemicky nemožné uvolniť ho z koncovej štruktúry.

 • Ako dlho zostáva technológia TerraCottem v pôde aktívna?

Spúšťacia zložka živín a stopového množstva látky stimulujúcej rast sú navrhnuté tak, aby sa realizovali behom počiatočnej fáze rastu po zapracovaní. Zložka hnojív s pomalým uvoľnovaním pôsobí 6 až 12 mesiacov v závislosti na priemernej teplote.
Zatiaľčo rôzne hydroabsorbčné zložky technológie TerraCottem majú vysoké, ale meniace sa úrovne mechanickej a biologickej stability, ďalšie komponenty ukázali najdlhšiu životnosť až 8 rokov po aplikácii.
Jedná sa o synegiu všetkých zložiek technológie TerraCottem, ktorá určuje účinnosť tohto produktu v rastovom médiu a ktorá z neho činí skutočný pôdny kondicionér.

 • Sú pôdne kondicionéry TerraCottem organické?

Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, je dôležité definovať organické a ekologické, pretože tieto slová sú často nespávne používané ....

 • Čo sa stane s pôdnymi kondicionérmi TerraCottem po skončení ich životnosti? Sú biologicky odbúrateľné?

Pôdne kondicionéry TerraCottem sa rokladajú na zložky minerálov, živín, amoniaku, oxidu uhličitého a vody, bez zvyškovej toxicity.

 • Sú pôdne kondicionéry TerraCottem organické?

Aby sme mohli odpovedať na túto otázku, je dôležité definovať organické a ekologické, pretože tieto slová sú často nespávne používané .
Oxfordský slovník definuje tieto slová takto:

 • Organické: 1. Vzťahujúce sa k živej hmote, alebo odvodené od živej hmoty: organické pôdy

2. (potraviny, alebo spôsoby chovu) produkované, alebo zahrňujúce výrobu bez použitia chemických hnojív, pesticídov, alebo iných umelých chemikálií: organické mäso, organické poľnohospodárstvo

 • Ekologické: Vzťahuje sa na vzťah živých organizmov k ich fyzickému okoliu: znečistenie predstavuje vážnu hrozbu pre ekologickú rovnováhu oceánov, ako jednu z najhorších ekologických katastrof na svete

Pôdne kondicionéry TerraCottem Univerzal, TerraCottem Turf a TerraCottem Arbor sa skladajú z takmer 50% prírodných, minerálnych zložiek. Druhá polovica je vyrobená chemicky. TerraCottem Complement obsahuje 80% prírodných, minerálnych zložiek. V nadväznosti na vyššie uvedenú definíciu, TerraCottem nie je organický, ale je ekologický, rešpektuje životné prostredie.
TerraCottem je certifikovaný ako netoxický a tiež biologicky odbúrateľný.  Táto technológia kondiciovania (úpravy) pôdy je stabilná a má dlhú životnosť. TerraCottem sa aplikuje v malých množstvách a bežne sa používa iba počas životnosti rastliny.
Dlhá životnosť polymérov TerraCottem ušetrí na veľa rokov až 50% vody na zavlažovanie a následne zníži spotrebu a náklady na energiu. Hydroabsorbenty polymérov absorbujú taktiež živinové prvky, čo zabraňuje ich neefektívnemu odtoku. Použitie TerraCottem v pôde znamená poskytnutie dôležitých prvkov, ktoré rastlina potrebuje pre svoj vyvážený rozvoj. Toto umožňuje rastlinám rásť v chudobných a degradovaných pôdach. TerraCottem teda zvyšuje rast rastlín i mieru ich prežitia, čo klientom nielen šetrí náklady na založenie zelene či náhradnej výsadby, ale taktiež chráni a zlepšuje životné prostredie.
Technológia pôdnych kondicionérov TerraCottem  bola akreditovaná schémou Smart Approved Watermark Scheme za priame spojenie medzi používaním technológie a úsporou vody a bola taktiež ocenená Waterwise Marque, ako uznanie jej prínosu k celkovému znižovaniu spotreby vody vo svete.
 
Čo sa stane s pôdnym kondicionérom TerraCottem po jeho životnosti? Je biologicky odbúrateľný?
Pôdne kondicinéry TerraCottem sa sa rozkladajú na zložky minerálov, živín, amoniaku, oxidu uhličitého a vody, bez zvyškovej toxicity. Biodegradácia hydroabsorbentov polymérov je obmedzená kvôli ich nízkej rozpustnosti vo vode, vysokej molekulárnej hmotnosti a chemickému prepojeniu. To je potrebné pre zaistenie požadovaného výkonu pôdnych kondicionérov TerraCottem, teda musia zostať aktívne v pôde na dlhú dobu. Na druhú stranu nie je žiaduce, aby sa v životnom prostredí hromadili a pretvárali . Hydroabsorbenty polymérov sú náchylné k prirodzenej, hubovej degradácii o ktorej je známe, že sa vyskytuje v prírodnom prostredí. Teoreticky môžu byť vytvorené niektoré monoméry, ako kyselina propionová, alebo propionamid. Tieto molekuly sa vyskytujú taktiež prirodzene a pre pôdu sú neškodné.
Nie sú to prekurzory akryamidov! Po rozpustení, degradácií a mineralizácií sú zložky týchto polymérov zjednotené do cyklov prírodného ulíka a dusíka.
 
Nenašli ste otázku, ktorú hľadáte? Kontaktujte naše technické oddelenie.
 
Výrobca

 • TerraCottem bvba

Spoločnosť TerraCottem bola založená v roku 1993, aby priniesla vedecké know – how univezity na trh, spolu so zdrojmi potrebnými k výrobe a komercializácií  technológie pôdnych kondicionérov TerraCottem v celosvetovom meradle. Dnes je TerraCottem distribuovaná do viac ako 40 krajín po celom svete.
TerraCottem BVBA
Kalkhoevestraat 1 - 8790 Waregem - Belgium
Tel. (32)56/78 27 58 - Fax (32)56/78 27 59